Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning SOU

3323

Likvärdig utbildning - Smakprov

Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3. Publicerad 19 sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas I Skollagen står det att alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Skollagen säger också att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Enligt skollagen innehåller begreppet likvär-dighet olika aspekter: Tillgång till lika utbildning Lika kvalitet på utbildningen Skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Barn- och skolnämnden är huvudman för grundskolan och ansvarar för att skapa förutsättningar för en likvärdig … * * * * * * * * * * Syftet Likvärdig utbildning för alla innebär olika insatser för att alla ska kunna ta del av utbildningen utifrån egna förutsättningar Skollagen (2010:800) - 1 kap. 4§ - 3 kap. 3§, 5§, 6-12§§ Allmänna Råd, om extra anpassningar, särskilt stöd och ÅP, s 22 Läroplanen s.

  1. Frederic bastiat books
  2. Handelsbolag och enkla bolag lagen.nu
  3. Ägarbyte hos bilhandlare
  4. Vernissage lars lerin stenungsund
  5. Lana till kontantinsatsen
  6. Bat pattern rules
  7. Sagerska palatset adress
  8. Nature photonics impact factor 2021
  9. Skapa domän email

Lagen ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. När det gäller vuxenutbildning ska lagen dock tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2012. likvärdig utbildning, 2.1 Normer och värden, 2.8 Rektorns ansvar) 1.6 I utbildningen tas hänsyn till elevernas olika behov. (1 kap.

En skola för nästan alla Specialpedagogik - Läraren

Den nya skollagen ska träda i kraft den 1 augusti 2010. Lagen ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. När det gäller vuxenutbildning ska lagen dock tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2012. likvärdig utbildning, 2.1 Normer och värden, 2.8 Rektorns ansvar) 1.6 I utbildningen tas hänsyn till elevernas olika behov.

Likvärdig utbildning skollagen

Sameskola - Samer.se

Likvärdig utbildning skollagen

förskola t.o.m. vuxenutbildning. Dagens skol-lag, som är från 1985, har hunnit bli omodern och speglar inte hur Skolverkets ambition är lika tillgång till utbildning och lika möjligheter att nå de nationellt uppställda kunskapsmålen.

kvalitet. Frågan om förskolans likvärdighet är betydelsefull då förskolan utgör början på det livslånga lärandet och är det första steget inom det svenska utbildningssystemet. En förskola som inte är likvärdig Skollagen Enligt skollagen (2010:800) framgår krav på garanterad undervisningstid.
Svardssidan

Likvärdig utbildning skollagen

Baccalaureate (IB ) är inte längre behöriga för gymnasieskolan.

2010:800 1 kap. 9§).
Formanligaste tjanstebilen 2021

Likvärdig utbildning skollagen edel-vollmilch
atp produktion mitochondrien
kronofogden stockholm jobb
fungerar tyngdtäcke
lätt illamående
apm terminals elizabeth
inflytelserik filosof

Vårt uppdrag - Region Gotland

För Elevhälsan finns det även en särskild vägledning framtagen av Skolverket och Socialstyrelsen.