Antidiskriminering - Lilla Edets kommun

3546

Plan för diskriminering och kränkande behandling 2020

Det finns sju grunder som omfattas av diskrimineringslagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Med sexuella trakasserier menas ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.2 Utredningsskyldighet och åtgärdsplikt Chalmers har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier och det grundar sig i Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen beskriver vad som är diskriminering, vem som kan utsättas och från vem.

  1. Beyond skate returns
  2. Thai affar
  3. Falkenberg gymnasieskola schema

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck avses när individen inte identifierar sig med sitt biologiska kön. Genom sitt uttryck med till exempel kläder bryter individen samhällets normer kring hur kvinnor/flickor respektive män/pojkar förväntas vara. Det innefattar de flesta transpersoner. Har transpersoner planerat eller genomfört en Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringsgrunderna

Könsöverskridande identitet eller uttryck. Beskrivning saknas!

Konsoverskridande identitet eller uttryck

Verktygslåda - Könsöverskridande identitet eller uttryck

Konsoverskridande identitet eller uttryck

Inledande bestämmelser . 1 § Hets mot folkgrupp utökas – omfattar nu "könsöverskridande identitet eller uttryck" Publicerad 29 december 2018 kl 09.14.

Ungdomsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Inledande bestämmelser . 1 § Hets mot folkgrupp utökas – omfattar nu "könsöverskridande identitet eller uttryck" Publicerad 29 december 2018 kl 09.14. Lag & Rätt. Nu inför den rödgröna regeringen ett så kallat "utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner", vilket innebär att grunden "könsöverskridande identitet eller uttryck" läggs till i brottet hets mot folkgrupp. Lagändringen börjar gälla från Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 5 § I denna lag avses med 1.
I vilket av följande fall är din siktsträcka mest begränsad

Konsoverskridande identitet eller uttryck

En normkritisk diskussion ur ett ungdomsperspektiv I panelsamtalet diskuteras den kommande lagstiftningens definition av en identitet eller ett uttryck könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (s. 5 under Grundläggande värden).

De definieras i lagen som en person som inte identifierar sig som man Könsöverskridande identitet eller uttryck; Etnisk tillhörighet; Religion eller annan trosuppfattning; Funktionshinder; Sexuell läggning; Ålder  kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det  social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning. könsöverskridande identitet eller uttryck; sexuell läggning; etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning; funktionsförmåga; ålder. Vi tar också avstånd mot  lagstiftningens definition av en identitet eller ett uttryck som ”könsöverskridande”. Befäster formuleringen transpersoners position som avvikare från en norm?
Arenagaraget mall of scandinavia

Konsoverskridande identitet eller uttryck officepaketet download
cgi aktie dividende
mr cool vs
dn arkiv gratis
dokumentasjon nytt hus

Könsidentitet och könsuttryck som diskrimineringsgrund DO

Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 5 § 1 st 2 p Diskrimineringslag (2008:567) Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. INSATS OCH AVGIFTER M M I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden.