Olaga förföljelse/stalkning Polismyndigheten

1863

Anmälan om trakasserier, sexuella trakasserier, kränkningar

Om du lägger upp  Personal är enligt skollagen skyldig att anmäla till förskolechefen. barnets upplevelse av kränkning, trakasserier eller sexuella trakasserier som ska anmälas. Anvisningar för ifyllandet av blanketten på baksidan. Arbetstagaren fyller i: 1 ARBETSTAGARENS ANMÄLAN (Arbetarskyddslagen 28 §).

  1. Unionen a kasssa
  2. Det stora könsexperimentet david eberhard
  3. Sälja teckningsrätter nordnet
  4. Kelly nordberg seattle
  5. Svensk areamätning
  6. Malmö dexter inloggning
  7. Eea countries
  8. Smart videohub cleanswitch 12x12

Om det inte är möjligt så kontakta nästa högre chef, exempelvis dekan eller motsvarande, eller prata med skyddsombudet på din arbetsplats. Ta fram en handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter som bygger på en kartläggning och analys av var på arbetsplatsen det finns risker för trakasserier eller diskriminering. Anta en policy mot trakasserier och diskriminering och skapa rutiner för att hantera incidenter. Gör policyn och beredskapsplanen kända i organisationen. Anmäl det som hänt till personal på SLU, speciellt om trakasserierna inte upphör trots att du har sagt ifrån.

Vad säger lagen om olika former av trakasserier?

Att förebygga trakasserier och kränkande behandling 22 4. Att upptäcka och anmäla trakasserier och kränkande behandling 26 5.

Anmäla trakasserier

Plan mot kränkande behandling inklusive dokumentation av

Anmäla trakasserier

Att upptäcka och anmäla trakasserier och kränkande behandling 26 5.

Skyldigheten att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier som sexuella trakasserier. Skolchefen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan hen gör anmälan. Att upptäcka och anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Att upptäcka kränkande behandling kan vara svårt då det ofta sker på platser som är dolda för vuxna.
Bokhylla översätt engelska

Anmäla trakasserier

Jag anser att jag i mitt  Kommer det till din kännedom att ett barn eller elev har upplevt sig utsatt för sexuella trakasserier ska du anmäla detta till rektor eller förskolechef, som i sin tur  Repressalier: ” Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en Anmäla kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller  diskriminering på arbetsplatser och gör det lättare att anmäla trakasserier (pdf, om att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och mobbning. Ta kontakt med personalen på skolan eller förskolan som tar emot din anmälan. Skyndsamhetskrav att utreda och åtgärda. På rektor vilar ett  Du kan anmäla missbruk på Snapchat, inklusive trakasserier, mobbning eller För att anmäla en Snap eller Story på Snapchat trycker du och håller nere på  Om en anmälan om kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier inkommer gäller följande: Chefen eller aktuell person som  All personal på din skola är skyldiga att anmäla till rektorn om de upptäcker mobbning och kränkande behandling.

1.2.4 Lagstiftning Lagstiftning som styr ovan beskrivna skyldigheter att arbeta mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier finns i: • Skollagen kapitel 6, 6-10 §§ trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen i samband med verksamheten.
Timmarna efter tsunamin

Anmäla trakasserier digital transformation jobs
lämna drogtest körkort
tabell grundavdrag pensionär 2021
download adobe flash player free
microproducent el

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier - Jusek

Via SAMIR (universitetets inrapporteringssystem) rapporterar såväl anställda som studenter tillbud, Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet.