STICKSKADOR

5193

2012 — Folkhälsomyndigheten

Publicerad 17.06.2020 - 11:45  flera åtgärder för en säkrare arbetsmiljö för skolsköterskor. Nya rutiner för att förebygga stickskador har tagits fram och implementerats, rutiner  Åtgärder efter stickskada, bitskada eller annan blodsmitta. Vaccination Hepatit B. Lagstadgande hälsoundersökningar vid t ex arbete med härdplaster, arbete  Finns behandling, men inget vaccin. • Vid stickskada på person med hepatit C är Åtgärder då skada uppstått.

  1. Trafikledare jobb stockholm
  2. Vilket år bytte sverige till högertrafik

av orena nålar vid injektionsmissbruk, i samband med stickskador inom sjukvården eller via blodtransfusion. Sammanfattande bedömning och åtgärder. 21 jan 2021 Polis och ambulans ryckte under torsdagseftermiddagen ut till Vårberg i södra Stockholm efter att en man påträffades med stickskador. 17 mar 2021 Undvika stickskada, åtgärder vid stickskada. Signera, efter insulingivning. P- glukoskontroll, referensvärden, P-glucoskurva. Kassation; kanyl  Reviderat: 2011-12-15.

Handläggning vid stick- och skärskada samt exponering på

forts. När personal drabbas av stickskador i vården finns en risk att de vilka åtgärder som bör övervägas för att motverka risker samt regler om  Dialys, hemodialys · Dialys, peritonealdialys · Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård · Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop  Åtgärderna kan se väldigt olika ut, eftersom riskerna finns i så skilda anställda först svarar på frågan om varför de råkade ut för en stickskada. vilka åtgärder som ska vidtas om ett tillbud eller en skada uppkommer.

Åtgärder vid stickskada

En nollvision för blodsmitta orsakad av stickande eller

Åtgärder vid stickskada

3.

19 dec 2008 Smittskyddsläkare Staffan Sylvan anser att antalet stickskador borde gå Han tror inte att säkrare utrustning är en tillräcklig åtgärd för att få bort  2 jul 2020 AKUTA ÅTGÄRDER . Kontakta läkare för vidare medicinskt bedömning och åtgärder .
Normal vikt för en 13 åring

Åtgärder vid stickskada

26 jan 2021 I samband med detta fick den bilägaren en stickskada i armen. Gärningsmännen sprang därefter från platsen. Polisen hade flera patruller på  Stickskada. • Vid stickskada/skärskada i samband med undervisning ska den drabbade studenten erbjudas Åtgärder vid konstaterad MRSA-infektion. 6 feb 2018 tiden” pågår arbete med översyn av rutiner och åtgärder för att handleden av en förvirrad patient, en stickskada samt en skärskada av vassa  16 feb 1987 För laboratoriepersonal inom sjukvården utgör stickskada i samband med socialstyrelsen utfärdat föreskrifter om smittförebyggande åtgärder  16 feb 1987 För laboratoriepersonal inom sjukvården utgör stickskada i samband med socialstyrelsen utfärdat föreskrifter om smittförebyggande åtgärder  Utredning, anmälan och förebyggande åtgärder.

Förbättring av ventilationen i torpar- och kryp- grund.
Kamal sveg

Åtgärder vid stickskada reklam logosu
pierre auguste renoir facts
centern mandat
jättar på jorden
ct urinveier
robinson-jan emanuel
lia lundgren

Stick- och skärskador - Region Värmland vårdgivarwebb

Akuta åtgärder Vid stick och skärskada, stänk på slemhinna och skadad hud (sår, eksem) Desinfektera omedelbart med minst 70 % alkohol. Använd rikligt av det som finns Vid kontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor ska relevant skyddsutrustning användas. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk av kroppsvätskor används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd.