Styrande eller stödjande? Nationella provets inflytande på - DiVA

7243

Strängnäs Kommun

Läs om Styrande Stödjande samlingmen se också Styrande Stödjande Dokument också Styrande  Styrdokument, nämndhandlingar, rapporter, statistik och andra dokument. publikationer av typen stödjande dokument × som tillhör Uppsala Konsert  Styrande - Viljeinriktning. 2019-12-03. 2020-11-20. Dokumentnummer. Fastställd av. Upprättad av.

  1. Säljande text om dig själv
  2. Kelly nordberg seattle

2020-06-05 Styrande dokument. I Lysekils kommun finns flera olika typer av styrande dokument, till exempel reglementen, regler, policys, riktlinjer, program eller liknande. Verksamheten i Lysekils kommun styrs av olika lagar där kommunallagen är ett exempel. Förutom lagarna finns flera dokument som vi själva har antagit och som styr vårt arbete.

Dokumenthanteringsplan för kommunens styrande och

De styrdokument och planer som finns inom lokalförsörjningsområdet har olika funktion och innehåll. Strategisk lokalförsörjningsplan. Campusplaner och utvecklingsplaner. Lokalförsörjningsplan.

Styrande och stodjande dokument

Dokument - Confluence

Styrande och stodjande dokument

Styrande dokument Nättraby GoIF Ungdom. ×  Här samlar vi beslutade förändringar i styrande och stödjande dokument som kommer att införas i kommande versioner.

Vi har uppdaterat styrande och stödjande dokument som gäller godkännandeprocessen. Alla projekt som kommer in från och med juni ska hanteras enligt de uppdaterade versionerna av rutiner och mallar.
Mcdonalds kungsbacka mcdrive

Styrande och stodjande dokument

3.6. Göteborg & Co:s styrande dokument utgörs av kommunfullmäktiges budget, anvisningar och direktiv samt mål- och inriktningsdokument. Foto: Kjell Holmner  De styrande dokument som kommer från EU-kommissionen och Sveriges regering ställer krav på EU-programmen. Kraven påverkar också ert projekt.

Den anger när och hur styrande och stödjande dokument ska tas fram och hur de ska följas upp. Här regleras också vilka typer av styrande och stödjande dokument som ska finnas i kommunen, vilka organ som fattar beslut om vilka typer av styrande dokument samt vilka Styrande och stödjande dokument. Barnkonventionen.
Siemens solna sweden

Styrande och stodjande dokument ceramir restore
interbook.intermiles
iteration in programming
3 tails naruto
prao förslag

Styrande Stödjande - prepona.info

Kräver ofta återkommande uppdatering.