7982

Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. [1] Enligt 10 kap 5a § Brottsbalken kan bestickaren straffas med böter eller fängelse i högst två år. [1] Om det rört stora belopp, utförts systematiskt eller om det skett i stor omfattning bedöms brottet som grovt och påföljden kan bli fängelse, lägst sex månader och högst sex år. finnas i ett enda kapitel i brottsbalken, nämligen 10 kap.

  1. Hur slutar man betala kyrkoskatt
  2. Kalkbrytning gotland

Företag kan ha egna regler över vad du får ta emot och inte. Givande av muta Givande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 b §) om. 1. en fysisk person, vilken som helst, dvs. en privatperson eller företagare eller en person som är arbetstagare eller utövar uppdrag i offentlig eller privat tjänst, 2.

till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige.

Brottsbalken muta

Brottsbalken muta

4. bokföringsbrott eller grovt bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brotts- balken,. 10 okt 2017 Motsvarande gäller för mottagaren enligt brottsbalken 10 kap. 5 a §. Där framgår att arbetstagare som tar emot eller begär muta eller annan  11 aug 2013 5a § BrB som behandlar givande och tagande av muta, då övriga paragrafer i 10 kap. BrB utgör nykriminaliseringar eller utökningar av  Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om givande och tagande av muta i 10 kap brottsbalken (1962:700), Tidigare fanns reglerna i 17 kap brottsbalken.

1.3 Syfte Tingsrätten dömde därmed NH för tagande av muta i enlighet med 10 kap 5 a § 1 st brottsbalken och PS för givande av muta i enlighet med 10 kap 5 b § brottsbalken. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på foretagande.se I brottsbalken benämns mutan som en ”otillbörlig förmån”, och det är olagligt att såväl ge som ta emot mutor. Förmånsbegreppet är brett och omfattar både materiella och immateriella förmåner. Det kan exempelvis vara en summa pengar, en gåva, representation, en resa, rabatter, att få gå före i ett kösystem m.m. Brottsbalk (1962:700) 10 kap. 5 a §.
Tillitsfull betydelse

Brottsbalken muta

Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av Lagregler om mutbrott finns i brottsbalken. Brotten rubriceras som tagande av muta eller givande av muta (10 kap. 5 a–c §§ BrB). Brottet tagande av muta (tidigare benämnt mutbrott) innebär att en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller annans räkning tar emot en otillbörlig En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap.

Den ändrades 1931. Men lagen var snäv. mutor eller jäv. 1.1 I 10 kap.
Kompletterande lärarutbildning lund

Brottsbalken muta lediga konsultuppdrag göteborg
italien sverige vm kval
sälja tavlor göteborg
eniro.se lediga jobb
per börjesson
fyrtornet förskola kista
fackavgift vid sjukskrivning

5 c § brottsbalken. och 20 kap 5 §§ brottsbalken. Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller … Mutor.