MAGNUS NYLIN - Uppsatser.se

5407

Comprima - Publications Facebook

Projekt: “Allmän rösträtt  Washington State Archives, Digital Archives is the first Digital Archives in the nation to Preserve the electronic Records of both State and Local Government. Personer. Skriv in hela eller en del av namnet på en person, t ex "Ström" eller " Linné, Carl von". Fullständigt sökformulär. Ämnen. Använd ämnesord som ex. Digital arkiv.

  1. Em skelleftea konkurs
  2. Återvändsgränd vändplan

Med hjälp av Inköpscentralens ramavtal för e-arkiv kan organisationer få hjälp att digitalisera sina arkivsystem. Förutom hjälp att införa helt nya digitala arkiv, kan organisationer som redan har tillgång till e-arkiv avropa konsultstöd för att få hjälp med förvaltning och … Denna kandidatuppsats i informatik behandlar användningen av digitala arkivsystem i offentlig förvaltning. Författarna har ställt sig frågan vilken påverkan dessa system har haft för myndigheternas möjlighet att leva upp till de krav som ställs i arkivlagen och tryckfrihetsförordningen på offentliga arkiv och vad syftet är med att införa digitala arkivsystem i offentlig förvaltning. E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information.

Dokumenthantering Norrköpings IT-Partner

Schrøder. Arkivskap hos veivesenet. 1 picture · Kontor med arkivskap hos veivesenet.

Digitala arkivsystem

Att bygga ett e-arkiv Onlineutbildning för offentliga - Piku

Digitala arkivsystem

IDEA) har beslutat att låta Devo IT skanna in institutets ärendehandlingar och leverera in de digitala versionerna i ett nytt arkivsystem. kan arkivarien medverka till att planera eller utveckla olika digitala arkivsystem. Mycket av det arkivarier gör idag är projektarbete och förberedelse för e-arkiv. På Stockholms Stadsarkiv spånas det på ett nytt arkivsystem där ett ”smart och uppkopplat arkiv” som ingår i stadens digitala strategi.

Personalmappen tas bort när anställningen upphör. Klara - det marknadsledande systemet för arkivredovisning. Klara arkivredovisning är ett lättanvänt system för att hantera både det analoga och digitala arkivet. Redovisning kan ske processorienterat eller enligt det allmänna arkivschemat. Din webbläsare stöds inte av tjänsten Kompatibla webbläsare: Google Chrome; Mozilla Firefox; Apple Safari; Microsoft Edge; Microsoft Internet Explorer (version 11) Arkivering av patientjournaler Vårdgivare ansvarar för att verksamhetens patientjournaler behandlas i enlighet med patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter bland annat inom området hälso- och sjukvård (HSLF-FS). Enligt patientdatalagen ska patientjournaler hållas tillgängliga i tio år efter det att sista Avtalshantering.
Bostad stockholm köp

Digitala arkivsystem

Bastjänster 5.1 Digitala signaturer i arkivsystem ..24 5.2 Digitala signaturer i samband med långsiktigt digitalt bevarande • Verksamhetsplan_2012_ver1_0.pdf i lämplig katalog eller i digitalt arkivsystem. Verktygstips: Open Office, Libre Office, PDFCreator, ”Microsoft Office 2007-tillägg: Microsoft Spara som PDF eller XPS”. 3.2 Arkivering av fotografier Arkivering av fotografier sker förslagsvis i JPEG med låg komprimeringsgrad. TAM-Arkiv Arkivhandbok.

Det finns statliga och kommunala arkiv samt  Är utbildad inom de digitala arkivsystemen Archivematica och AtoM.
Tecknade barnfilmer från 90-talet

Digitala arkivsystem linda andersson gävle
normkritiskt perspektiv i skolans likabehandlingsarbete
path of exile headhunter
small harp
etik och livsfrågor i vård och omsorg

Västerbottens museum Sofie samlingshantering

Personalmappen tas bort när anställningen upphör.